Територіальні  органи  міністерства та іншого центрального 
органу виконавчої влади (далі - територіальні органи) можуть
утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та
Севастополі, районах, районах у містах, містах обласного,
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення та як
міжрегіональні (повноваження яких поширюються на декілька
адміністративно-територіальних одиниць) територіальні органи, якщо
це передбачено положенням про міністерство та інший центральний
орган виконавчої влади.
Територіальні органи        підпорядковані       відповідному 
міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, а
територіальні органи нижчого рівня також територіальним органам
вищого рівня.
Голови місцевих держадміністрацій координують діяльність
територіальних органів і сприяють їм у виконанні покладених на ці
органи завдань.
Територіальні органи у своїй діяльності керуються
Конституцією та законами України, актами та
дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України,
дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами міністерства,
дорученнями міністра, його першого заступника та заступника (у
разі введення відповідної посади), наказами центрального органу
виконавчої влади, дорученнями керівника центрального органу
виконавчої влади, актами Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування
та наказами територіальних органів вищого рівня.
Завданням територіальних органів є реалізація повноважень
міністерства та іншого центрального органу виконавчої влади на
території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.