Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти 
підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (доход)  
або досягається соціальний ефект. 
Інвестиційна діяльність забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і проведення  
операцій з корпоративними правами та іншими видами майнових та інтелектуальних цінностей.
Інвестиційна пропозиція