30.10.2020

ЗМІНИ У ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ЩОДО НЕВИТРЕБУВАНИХ ПАЇВ

 

 

На сьогодні питання невитребуваних паїв є досить актуальним, адже не всі громадяни нашого району мають можливість ознайомитись зі змінами до законодавства, а також більшість навіть не знають що являє собою поняття «невитребуваний пай», а тому впевнені що їх це не стосується.

Указом Президента України від 1995 року було прийнято рішення провести розпаювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і кооперативам шляхом визначення розміру земельної частки в колективній власності кожного члена сільськогосподарського підприємства без виділення земельних ділянок в натурі (на місцевості). Кожному члену такого підприємства було передано у власність «пай» — умовну земельну ділянку.

Поняття  «невитребуваний пай», визначається Законом України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», так, згідно ст. 13 Закону невитребуваною  є земельна  частка (пай), на яку не отримано  документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право  на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

До категорії невитребуваних земельних часток (паїв) відносяться:

- земельні частки (паї), на які громадяни, які мають право на земельну частку (пай) відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю, не отримали правовстановлюючим документом (сертифікатом), однак в силу різних житєвих обставин деякі громадяни не отримали документи які підтверджують їх право власність на дану земельну ділянку в зв’язку з чим, «виділені» паї отримали статус «невитребуваних».

сертифікатів чи іншим чином не заявили свої права на земельну частку (пай);

- земельні частки (паї), на які вже сертифікат отриманий, але власник сертифікату не розпорядився ним належним чином (не подана заява про виділення в натурі для передачі в оренду чи для сумісного обробітку.

З 1 січня 2020 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні”, яким внесли зміни до Закону України “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).

Ст. 13 Закону “Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)”, визначено, що у разі, якщо до 1 січня 2025 року власник паю або його спадкоємець не оформить право власності на цю земельну ділянку, вважатиметься, що він відмовився від одержання земельної ділянки.

Тому якщо Ви, Ваші знайомі чи батьки, на момент розпаювання працювали в колгоспі, а головне були прийняті в члени КСП ймовірно маєте таке право. Така земельна ділянка також може успадковуватись, адже в силу життєвих ситуацій, не всі змогли реалізувати своє право на земельну частку (пай), тому за життя не оформили сертифікат, був помилково не включений або безпідставно виключений з списку.

Так, відповідно до пункту 15 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України право на земельну частку (пай), яке посвідчене сертифікатом, може бути успадковано.

В таких випадках, куруючись статтею 1 Закону, право спадкоємців на земельну частку (пай) може бути встановлено в судовому порядку.

Відповідно до абзацу 4 пункту 24 постанови Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 № 7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» позови громадян, пов’язані з паюванням земель (зокрема, про визнання права на земельну частку (пай), її розмір, незаконність відмови у видачі сертифіката, виділення паю в натурі), можуть бути предметом розгляду судів. Відповідачами в таких справах є КСП, сільськогосподарські кооперативи, районна державна адміністрація, яка затверджувала розмір паю, вирішувала питання про видачу сертифіката, а також виконавчий орган чи орган місцевого самоврядування, що має вирішувати питання про виділення земельної частки (паю) в натурі, тощо.

На підставі зазначеного, право спадкоємців на земельну частку (пай) може бути встановлено в судовому порядку, однак, при розгляді справ про визнання права на земельну частку (пай), суд з’ясовує, чи був спадкодавець членом КСП на час реєстрації державного акта на право колективної власності на землю та чи був спадкодавець внесений до списку осіб, що додається до відповідного державного акта.

Якщо Ви маєте право на таку земельну ділянку, в такому випадку пам’ятайте що її потрібно оформити до 1 січня 2025 року. Дана справа не з легких, тому потрібно запастись терпінням та часом. У разі виникнення додаткових питань, Ви можете звернутись до відділу «Окнянське бюро правової допомоги».