30.10.2018

Про право на пенсійне забезпечення інвалідів з дитинства та дітей-інвалідів

            Держава гарантує особам з інвалідністю право на матеріальне забезпечення та соціальну захищеність.

            Статтею 1 Закону України «Про державну соціальну допромогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» передбачено, що особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які мають одночасно право на державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, на пенсію та державну соціальну допомогу згідно із Законом України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» (далі – Закон 1727), призначається за вибором осіб з інвалідністю з дитинства (законних представників осіб з інвалідністю з дитинства, визнаних недієздатними, і дітей з інвалідністю) державна соціальна допомога відповідно до цього Закону або пенсія чи державна соціальна допомога згідно із Законом «Про  державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю». Водночас, якщо особа з інвалідністю з дитинства або дитина з інвалідністю має право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника (державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника, передбачену Законом  1727), і державну соціальну допомогу відповідно до цього Закону, ці виплати призначаються одночасно.

            Згідно з абзацом 2 пункту 2 статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, до яких, зокрема, належать діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності, а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у частині другій статті 32 цього Закону, а також у разі смерті (загибелі) особи внаслідок поранення, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революції Гідності), - незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

            Водночас зазначаємо, що законодавством не передбачена одночасна виплата пенсії за віком і державної соціальної допомоги особі з інвалідністю. Тому для визначення доцільності переходу на пенсію за віком, необхідно звернутись до територіального управління Пенсійного фонду для прорахунку розміру такої пенсії. Розмір пенсії за віком залежить від страхового стажу особи та її заробітної плати. Тож чим вища заробітна плата та триваліший страховий стаж, тим більша ймовірність доцільності призначення цього виду пенсійного забезпечення.