Warning: Missing argument 1 for custom::objid_to_id() in /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/modules/custom.php on line 44 Call Stack: 0.0001 643424 1. {main}() /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/index.php:0 0.0006 758448 2. require('/web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/libs/root-src/index.php') /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/index.php:8 0.2167 15563312 3. umiTemplaterXSLT->parse(array(15), string(99)) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/libs/root-src/index.php:149 0.3716 17690456 4. XSLTProcessor->transformToXml(class DOMDocument) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/umiTemplaters/types/umiTemplaterXSLT.php:50 1.7985 28181824 5. udataStream->stream_open(string(27), string(2), long, null) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:0 1.7987 28184336 6. udataStream->executeMacros(array(3)) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:16 1.7987 28185192 7. call_user_func_array(array(2), array(0)) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:99 1.7987 28185560 8. custom->objid_to_id(???) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:0 Notice: Undefined variable: objID in /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/modules/custom.php on line 45 Call Stack: 0.0001 643424 1. {main}() /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/index.php:0 0.0006 758448 2. require('/web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/libs/root-src/index.php') /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/index.php:8 0.2167 15563312 3. umiTemplaterXSLT->parse(array(15), string(99)) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/libs/root-src/index.php:149 0.3716 17690456 4. XSLTProcessor->transformToXml(class DOMDocument) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/umiTemplaters/types/umiTemplaterXSLT.php:50 1.7985 28181824 5. udataStream->stream_open(string(27), string(2), long, null) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:0 1.7987 28184336 6. udataStream->executeMacros(array(3)) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:16 1.7987 28185192 7. call_user_func_array(array(2), array(0)) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:99 1.7987 28185560 8. custom->objid_to_id(???) /web/site/ved2.odessa.gov.ua/http/classes/system/subsystems/streams/udata/udataStream.php:0 День інформування населення

День інформування населення

Про введення в дію нової редакції Закону України «Про зайнятість населення»

 

З 01 січня 2013 року набрав чинності Закон України «Про зайнятість населення» (нова редакція) (далі - Закон), який змінив діючий порядок надання соціальних послуг, статусу безробітного, виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття тощо.

Відповідно до нового закону, людина, яка через відсутність роботи не має заробітку і звернулась до центру зайнятості в пошуках роботи, отримує статус безробітного  з першого дня реєстрації за умови відсутності для неї підходящої роботи. За умови отримання статусу безробітного допомога по безробіттю призначається з 8-го дня після реєстрації особи в центрі зайнятості.

Статус безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пенсії (зокрема на пільгових умовах або за вислугу років), в т.ч. інвалід, який через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готовий та здатний приступити до роботи. Статус безробітного, а також відповідні виплати можуть отримати тільки особи, які належать до незайнятого населення (безробітний – особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна приступити до роботи).  До зайнятого населення належать: особи, які працюють за наймом на умовах трудового договору або інших умовах, передбачених законодавством; особи, які забезпечують себе роботою самостійно; проходять військову чи альтернативну службу; на законних підставах працюють за кордоном та які мають доходи від такої зайнятості; особи, які навчаються за денною формою у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих закладах та поєднують навчання з роботою, а також непрацюючі працездатні особи, які фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує догляду або досягла 80-річного віку, та отримують допомогу, компенсацію та/або надбавку відповідно до законодавства; батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу, прийомні батьки, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства

Законом передбачено надання безоплатних послуг індивідуальних та групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. Безробітним з числа застрахованих осіб, які виявили бажання провадити підприємницьку діяльність, виплачується допомога по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності.

Відповідно до нового Закону, особи, старші від 45 років, із страховим стажем не менше ніж 15 років мають право до досягнення пенсійного віку на одноразове отримання ваучера для проходження перепідготовки. Вартість такого ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не вище ніж 10 прожиткових мінімумів. Особа може самостійно обирати професію чи спеціальність  з переліку професій, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а також навчальний заклад.

Також Законом передбачено державну підтримку молодих працівників, залучених до роботи в селах і селищах. Молодому спеціалісту, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані в таких населених пунктах, надається житло на строк його роботи та одноразова адресна допомога у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку та за переліком професій (спеціальностей), затверджених Кабінетом Міністрів України. У разі, якщо молодий працівник пропрацює в такому населеному пункті не менше десяти років, житло передається йому у власність.

 

Директор Красноокнянського РЦЗ                              Г.А.Кушнір

 

22.06.2012

ЗВІТ 

Про пророблену роботу Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Красноокнянської районної державної адміністрації за І півріччя 2012 рік.

 Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1417 від 29.12.2009 р. територіальний центр соціального обслуговування здійснює соціальне обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

 На безоплатне в обсягах,визначених державними стандартами, соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в територіальному центрі мають право:

 громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18 річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не мають рідних, які б забезпечили їм догляд і допомогу та не здатні до самообслуговування і потребують постійної допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров`я України.

 Територіальний центр надає: соціально-побутові, соціально-економічні, соціально – медичних, інформаційні послуги.

 З початку 2012 року в установі функціонувало два структурних підрозділи:

- відділення соціальної допомоги вдома;

- стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання;

На постійній основі у структурних підрозділах перебуває - 367 осіб із них на платній – 34 особи.

В розрізі по відділеннях: 

Основним завданням відділення соціальної допомоги вдома є надання комплексу соціально-побутових послуг в домашніх умовах.

 Станом на 01. 07.2012 року відділенням соціальної допомоги вдома було обслужено 346 осіб, із них на безоплатному обслуговуванні – 312 осіб, платними послугами скористались 34 особи, надійшло коштів на спеціальний рахунок 7.2 тис. грн.

 За статусом:

Інваліди ВВВ – 6 осіб;

Вдови загиблих у ВВВ – 5 осіб;

Інваліди з дитинства – 13 осіб

Інваліди загального захворювання – 38 осіб;

Учасники ВВВ – 168 осіб;

Учасники бойових дій – 2 особи;

Пенсіонери за віком – 114 осіб.

З 5 групою рухової активності – 22 особи

 Цій кількості громадян надають послуги 31 соціальний робітник, які беруть участь у виконанні покладених на відділення соціальної допомоги вдома завдань. Кожним соціальним робітником обслуговується в середньому 11 осіб. За звітний період було прийнято на обслуговування 12 осіб, які потребували різноманітних видів послуг, знятих з різних причин – 26 осіб із них 17 осіб померло.

Протягом І півріччя 2012 року було перевірено роботу соціальних робітників відділення по Красноокнянській селищній раді, а також по Топалівській , Чорнянській, Федосіївській , Ставрівській , Гулянській, Цеханівській , Новосамарській сільських рад на якість надання послуг. В ході перевірки відвідано 197 підопічних. Зауваження вирішувалися в робочому порядку. Скарг зі сторони підопічних громадян відсутні.

 Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання - забезпечує потребу осіб, які за станом здоров`я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги. У відділенні громадяни перебувають на повному державному утриманні, одержують необхідні їм соціально – побутові послуги, вони забезпечуються комунально-побутовим обслуговуванням, раціональним чотириразовим харчуванням у межах натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ, та цілодобовим медичним обслуговуванням.

З 01.01.2012 року перебувало на обліку 21 особа, прибуло 4 особи, вибуло 3 особи. Станом на 01.07.2012 р. у стаціонарному відділенні на постійному проживанні та утриманні перебуває  18осіб.

 Пенсіонерам, які перебувають у стаціонарному відділені пенсія виплачується у встановленому законодавством порядку, тобто 75% отримуваної ними пенсії зараховується на спеціальний рахунок установи, а 25% перераховується їм на їхні ж особисті рахунки. Так станом на 1.07.2012 року управлінням ПФУ було перераховано коштів на спеціальний рахунок територіального центру в сумі – 79,9 тис. грн., які використовуються на утримання підопічних у відділенні (придбання продуктів харчування – 56,2 тис.грн. , медикаментів -2.4тис.грн, 11.4 тис.грн. - на придбання предметів матеріалів, м`якого інвентарю та ін.)

 Забезпечення комунально- побутовим обслуговуванням здійснюється за рахунок коштів загального фонду, які передбачені були на утримання установи загалом.

 Відділення провадять свою діяльність на принципах адресності, індивідуального підходу, комплексності, гуманності, законності, доступності та відкритості, конфіденційності, поваги до особистості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, соціальної справедливості, відповідальності за дотриманням етичних і правових норм.

 

 

Директор територіального центру С.М.Чаповська

 

01.12.2011
Пенсійна реформа стартує:
Новації у загальнообов’язковому
НОВИЙ ЗАКОН ПЕРЕДБАЧАЄ:
• встановлення максимального розміру пенсії нарівні 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних грома¬дян (від 1 жовтня 2011 р. - 7840 грн);
• обмеження пенсії максималь¬ним розміром не поширюватиметься на раніше призначені пенсії;
• поступове (протягом 10 років - по півроку за рік) підви¬щення пенсійного віку для жінок до 60 років;
• поступове (протягом 10 років - по півроку за рік) підвищення віку для призначення державної соціальної допомоги жін¬кам, які не набули права на пенсію, до 63 років;
• врахування зарплати для обчислення пенсії за 60 місяців до 2000 р. лише за бажанням особи;
• підвищення мінімального стра¬хового стажу, необхідного для призна¬чення пенсії за віком, із 5 до 15 років;
• збільшення страхового стажу, необхідного для призначення міні¬мальної пенсії за віком та для підви¬щення пенсії за понаднормовий стаж для нових пенсіонерів: жінкам - із 20 до ЗО років, чоловікам - із 25 до 35 років;
• зменшення необхідного стра¬хового стажу для призначення пенсії особам, які стали інвалідами, та дифе¬ренційоване підвищення необхідного стажу до 10 (15) років залежно від групи та віку встановлення інвалід¬ності;
• призначення пенсії особам, звільненим у зв'язку зі скороченням штатів, за наявності страхового стажу ЗО років у жінок та 35 років у чоло¬віків;
• виплату одноразової допомоги у розмірі 10 призначених пенсій при ви¬ході на пенсію працівникам бюджет¬ної сфери (освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту);
• зміну максимальної величини бази нарахування єдиного внеску з 15 до 17 мінімальних заробітних плат (від 1 жовтня - 16 745 грн).
ЗМІНИ В ПОРЯДКУ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПЕРЕРАХУНКУ ПЕНСІЙ:
• для призначення пенсії врахо¬вується середня заробітна плата по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за при¬значенням пенсії, а для перерахун¬ку пенсії - середня заробітна плата, з якої призначено (перераховано) пенсію;
• із заробітку для обчислення пенсії надано можливість виключати періоди догляду за дитиною до трьох
років, за інвалідом І гр., престарілим або дитиною-інвалідом, періоди стро¬кової військової служби;
• працюючим пенсіонерам пере¬рахунки пенсії у зв'язку з підвищен¬ням розміру прожиткового мінімуму будуть здійснюватись тільки після звільнення з роботи;
• пенсії за вислугу років будуть перераховуватись із урахуванням від-працьованого страхового стажу після досягнення пенсійного віку;
• особам, які звільнені за скоро¬ченням штатів та яким призначена пенсія за віком за півтора року до до¬сягнення ними пенсійного віку, ви¬плата призначеної пенсії у разі їх пра¬цевлаштування припиняється.
ЗМІНИ В СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕНСІЯХ:
• зменшення розміру спеціальних пенсій з 90% до 80% від заробітної плати (держслужбовці, науковці, де¬путати, судді, прокурори, журналіс¬ти, митники, дипломати, помічники народних депутатів, працівники Ка¬бінету Міністрів, Нацбанку, органів місцевого самоврядування та судової експертизи);
• призначення дострокових пен¬сій народним депутатам (у разі закін¬чення їх депутатських повноважень) не за два роки до досягнення пенсій¬ного віку, а за півтора, як термін, який застосовується для інших категорій пенсіонерів;
• підвищення пенсійного віку для чоловіків, що працюють на державній службі, - до 62 років (поступово, по півроку за рік), починаючи з 2013 р.;
• підвищення граничного віку пе¬ребування на державній та диплома¬тичній службі або на службі в органах місцевого самоврядування до 60 років для жінок та 62 років для чоловіків та ліквідація інституту продовжен¬ня перебування на службі. Чоловіки, перебування на службі яким продо¬вжено до набрання чинності Законом більше, ніж до 62 років, залишаться на службі до закінчення такого про¬довження;
• збільшення страхового стажу, необхідного для призначення спеці¬альних пенсій: жінкам - із 20 до 30 ро¬ків, чоловікам - із 25 до 35 років;
• поетапне (протягом 10 років) збільшення необхідного стажу ро¬боти (з 20 до 25 років вислуги та з 10 до 15 років - на посадах прокуро¬рів і слідчих прокуратури) для при¬значення пенсії за вислугу років;
• для обчислення заробітку при призначенні пенсії прокуро¬рам враховуватимуться надбавки та інші виплати за 60 місяців (ви¬ключено можливість врахування за 24 місяці);
• зниження необхідного страхо¬вого стажу для науковців-інвалідів із 30/35 до 15 років, як це передбачено для всіх інших інвалідів;
• у період роботи пенсіонерам, які одержують спеціальні пенсії, буде виплачуватись пенсія на загаль¬них підставах. Проте такий порядок виплати не поширюється на пенсіо¬нерів, яким призначена пенсія та які влаштувалися на роботу до 1 жовтня 2011 р.
ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ ТА СТРАХОВОГО СТАЖУ, НЕОБХІДНОГО ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ
Відповідно до ст. 26 Закону Украї¬ни « Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (у новій редак¬ції) (далі - Закон), особи мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та при наявності страхового стажу не менше 15 років.
Визначено пенсійний вік для жі¬нок і чоловіків - 60 років. Крім цього, якщо раніше для призначення пенсії за віком достатньо було п'яти років страхового стажу, то для осіб, пенсії за віком яким призначатимуться після 1 жовтня, необхідна наявність 15 ро¬ків страхового стажу
ПЕНСІЙНИЙ ВІК ДЛЯ ЖІНОК
До досягнення 60-річного віку пра¬во на пенсію за віком мають жінки 1961 р. н. і старші - після досягнення ними такого віку:
• 55 років - які народилися до З0 вересня 1956 р. включно;
• 55 років 6 місяців - від 1 жовтня 1956 р. до 31 березня 1957 р.;
• 56 років - від 1 квітня 1957 р. до З0 вересня 1957 р.;
• 56 років 6 місяців - від 1 жовтня 1957 р. доит31 березня 1958 р.;
• 57 років - з 1 квітня 1958 р. по ЗО вересня 1958 р;
• 57 років 6 місяців - від 1 жовтня 1958 р. до 31 березня 1959 р.;
• 58 років - від 1 квітня 1959 р. до ЗО вересня 1959 р.;
• 58 років 6 місяців - від 1 жовтня 1959 р.  до 31 березня 1960 р.;
• 59 років - від 1 квітня 1960 р. до 30 вересня 1960 р.;
• 59 років 6 місяців - від 1 жовтня 1960 р. по 31 березня 1961р.;
• 60 років - від 1 квітня 1961 р. до 31 грудня 1961 р.
• 
ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ НА ПІЛЬГОВИХ УМОВАХ
Такі пенсії будуть призначатися і після 1 жовтня цього року. Умови їх призначення передбачені ст. 13 За¬кону України «Про пенсійне забез¬печення». Це стосується працівників шкідливих і особливо шкідливих виробництв, шахтарів, трактористів, доярок, жінок, які зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, зби¬ранні та післязбиральній обробці тютюну, робітниць текстильного ви¬робництва, які працюють із верста¬тами і машинами, водіїв міського па¬сажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великоваго¬вих автомобілів, зайнятих у техноло-гічному процесі важких і шкідливих виробництв.
Для таких жінок пенсійний вік не змінюється.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЧАСУ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ ЗА ВІКОМ
У розд. XV «Прикінцеві положен¬ня» Закону України «Про загально¬обов'язкове державне пенсійне стра¬хування» внесені зміни, відповідно до яких також збережено час виходу на пенсію за віком жінкам:
• військовослужбовцям, які брали участь у бойових діях, а також тим, що стали інвалідами внаслідок поранен¬ня, контузії, каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини чи виконан¬ня інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного із перебу¬ванням на фронті чи виконанням ін¬тернаціонального обов'язку;
• сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців та осіб началь¬ницького і рядового складу органів внутрішніх справ;
• багатодітним матерям і матерям інвалідів із дитинства;
• окремим категоріям громадян - хворим на гінофізарний нанізм (лілі¬путам) і диспропорційним карликам;
• інвалідам по зору І гр. - сліпим та інвалідам із дитинства І гр.
ЗНИЖЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ ОСОБАМ, ЯКІ ПРАЦЮВАЛИ ЧИ ПРОЖИВАЛИ НА ЗАБРУДНЕНІЙ ТЕРИТОРІЇ
До ст. 55 Закону України «Про ста¬тус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобиль¬ської катастрофи» також внесено змі¬ни, відповідно до яких особам, які пра¬цювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються зі зменшенням пенсійно¬го віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене цією статтею, застосовується також до за¬вершення періоду збільшення віку виходу на пенсію до 01.01.2022 р.

ПРАВО НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ ЖІНЦІ ПРИ ДОСЯГНЕННІ 55-РІЧНОГО ВІКУ
  Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення рефор¬мування пенсійної системи» не за¬бороняє жінкам виходити на пенсію відразу після досягнення 55 років. Так, у ньому передбачено, що до 1 січня 2015 р. право достроково¬го виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше ЗО років та за умови звіль¬нення із роботи. Однак такий добро¬вільний і дещо передчасний вихід жінок на пенсію може стати для них фінансово невигідним, оскільки від¬будеться зниження розміру пенсії на 0,5% за кожний повний чи неповний місяць більш раннього виходу на пенсію. Зменшення розміру пенсії за віком застосовуватиметься протягом усього періоду отримання пенси незалежно від її виду. Якщо жінка, якій достроково при¬значено пенсію до досягнення віку, передбаченого ст. 26 Закону, працевлаштувалася, то виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. У такому випадку після досягнення віку, передбаченого зазначеною стат¬тею нового Закону, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, перегляда¬ється з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового ви¬ходу на пенсію.  Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути пере¬глянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого тією ж статтею вищевказаного Закону, продовжує працювати і відмовилася від отриман¬ня пенсії.
КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЗБІЛЬШЕННЯ ПЕНСІЙНОГО ВІКУ
Новий Закон про пенсійну рефор¬му передбачає фінансове заохочення більш пізнього виходу на пенсію за¬для пом'якшення наслідків від підви¬щення пенсійного віку для жінок.
Жінкам, які народилися до 31 грудня 1961 р., після виходу на пенсію встановлюється підвищення її розміру, обчисленого відповідно до ст. 27 Закону, в розмірі 2,5% за кожні шість місяців більш пізнього вихо¬ду на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку. За вихід на пенсію за віком пізніше на п'ять років (наприклад, жінці, що народилася 02.04.1961 р.), пенсія, об¬числена за ст. 27 Закону, буде підви¬щена на 25%.
ВІДСТРОЧЕННЯ ЧАСУ ВИХОДУ НА ПЕНСІЮ

Закон також вніс зміни до механізму підвищення розміру пенсії у разі від-строчення часу виходу на неї.
Відповідно до ст. 29 Закону Укра¬їни «Про загально¬обов'язкове державне пенсійне страхуван¬ня» (зі змінами), осо¬бі, яка набула право на пенсію за віком відпо¬відно до цього Закону, але після досягнення пенсійного віку, перед¬баченого абз. 1 ч. 1 ст. 26 цього За¬кону, виявила бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку, пенсія за віком призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за її призначенням із підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до ст. 27 цьо¬го Закону, на:
0,5% - за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 мі¬сяців;
0,75% - за кожний повний місяць страхового стажу після досягнення пенсійного віку у разі відстрочен¬ня виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.
Тобто при відстроченні терміну ви¬ходу на заслужений відпочинок пенсія може підвищуватись на 0,5 - 0,75% за кожен місяць роботи після досягнен¬ня пенсійного вік
Мається на увазі, що право відстро¬чення часу виходу на пенсію мають осо¬би після досягнення 60-річного віку.
Крім того, згідно із абз. 2 п. 1 ч. 1 ст. 45 вказаного Закону, якщо при від¬строченні часу призначення пенсії за віком не здійснюється підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу, пенсія, обчислена з урахуванням ст. 29 цього Закону, при¬значається із дня, що настає за остан¬нім днем повного місяця відстрочки часу виходу на пенсію, який врахова¬но до страхового стажу.

ПЕНСІЇ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ
Умови призначення пенсій за вислугу років, визначені ст.ст. 54, 55 Закону України «Про пенсійне забезпечен¬ня», залишені без змін, тому такі пенсії призначатимуться й надалі. Причому призначення деяких із них передба¬чено за умови досягнення зниженого пенсійного віку, який також буде збе¬режений.
Крім того, новим Законом визначе¬но, що особам, які на день досягнення пенсійного віку (підвищеного), перед¬баченого ст. 26 Закону, працювали у закладах та установах державної або комунальної форми власності на поса¬дах, робота на яких дає право на при¬значення пенсії за вислугу років відпо¬відно до пунктів «е» - «ж» ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», і мають страховий стаж (для чолові¬ків - 35 років, для жінок - ЗО років) роботи на таких посадах, а також якщо вони до цього не отримували будь-яку пенсію, при призначенні пенсії за ві¬ком виплачується грошова допомога, яка не підлягає оподаткуванню, у роз¬мірі їх десяти місячних пенсій станом на день її призначення.
Виплата зазначеної грошової допо¬моги здійснюється за рахунок коштів державного бюджету України.
Порядок обчислення стажу, який дає право на призначення грошової допомоги, та механізм виплати цієї допомоги буде встановлено Кабіне¬том Міністрів України.
для:
• працівників освіти, охорони здо¬ров'я та соціального забезпечення;
• спортсменів: заслужених май¬стрів спорту, майстрів спорту міжна¬родного класу, членів збірних команд України;
• артистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, під¬приємств і колективів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 

ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДОСТРОКОВОЇ ПЕНСІЇ ЗА ВІКОМ ПРАЦЮЮЧИМ ПЕНСІОНЕРАМ
Достроково призначена пенсія за віком із урахуванням підп. «г» п. 1 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про за¬йнятість населення», п. «в» ч. 2 ст. 12 Закону України «Про загальні заса¬ди подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйновано¬го четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно без-печну систему» та ст. 21 За¬конУкраїни «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» у період до досягнення пен¬сійного віку, встановленого ст. 26 За¬кону, працюючим пенсіонерам не ви-плачується.
Однак порядок виплати пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) працюючим пенсіонерам, встановлений новим Законом, не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія  (щомісячне довічне грошове утримання) та які влаштува¬лися на роботу до набрання чинності цим Законом.
Слід зазначити, що пенсії, які були раніше призначені відповідно до Закону України «Про загально¬обов'язкове державне пенсійне стра¬хування» з урахуванням норм підп. «г» ч. 1 п. 1 ст. 26 Закону України «Про зайнятість населення» (особам передпенсійного віку, звільненим із роботи за скороченням чисельності працівників), не виплачувалися у пе¬ріод роботи такої особи і до 1 жовтня цього року до досягнення нею пен¬сійного віку, передбаченого ст. 26 За¬кону. Це було визначено у п. 7 розд. XV «Прикінцеві положення» цього Закону ще в тій редакції, яка діяла з 01.01.2004 р.
Якщо ж особі до 1 жовтня цього року вже була призначена пенсія зі зниженням пенсійного віку з ураху¬ванням норм п. «в» ч. 2 ст. 12 Закону України «Про загальні засади подаль¬шої експлуатації і зняття з експлуа¬тації Чорнобильської АЕС та пере-творення зруйнованого четвертого енергоблока цієї АЕС на екологічно безпечну систему» чи ст. 21 Закону України «Про основні засади соціаль¬ного захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», а вона влаштувалася на роботу до на¬брання чинності новим Законом, то пенсія буде виплачуватися і в період роботи.
Якщо така особа станом на 1 жов¬тня цього року не працювала, то у разі її подальшого працевлаштування (у період до досягнення пенсійного віку), виплату пенсії буде припинено.

ПЕРІОД, ЗА ЯКИЙ ВИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ ЗАРОБІТОК ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ПЕНСІЇ 
Згідно зі ст. 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (у новій редак¬ції) (далі - Закон), для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового ста¬жу, починаючи з 1 липня 2000 р.
За бажанням пенсіонера та за умо¬ви підтвердження довідки про заро¬бітну плату первинними документами у період до 1 січня 2016 р. або якщо страховий стаж, починаючи з 1 липня 2000 р„ становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також врахову¬ється заробітна плата (дохід) за будь- які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 р. неза¬лежно від перерв.
При цьому за вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії, з періоду, за який враховується за¬робітна плата (дохід) для обчислен¬ня пенсії, виключаються періоди до 60 календарних місяців страхового стажу, з урахуванням будь-яких пері¬одів незалежно від перерв, що вклю¬чаються до страхового стажу згідно з ч. З ст. 24 цього Закону, та будь-якого періоду страхового стажу підряд за умови, що зазначені періоди в сумі становлять не більше 10% тривалості страхового стажу, врахованого в оди¬нарному розмірі.
Додатково за бажанням особи мо¬жуть бути виключені періоди стро¬кової військової служби, навчання, догляду за інвалідом І гр. або дитиною-інвалідом віком до 16 років, пенсіонером, який за висновком медичного закладу потребує постій¬ного стороннього догляду, дитиною до досягнення нею трирічного віку за час із 1 липня 2000 р. до 1 січня 2005 р„ а також періоди, коли осо¬ба підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуван¬ню відповідно до п.п. 8, 13 і 14 ст. 11 Закону.
В усіх випадках (крім тих, коли страховий стаж особи становить мен¬ший період) період, за який врахову¬ється заробітна плата, не може бути меншим, ніж 60 календарних місяців.
При призначенні пенсії врахову¬ється показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні за рік, що передує року звернення за її призна¬ченням.
До ст. 40 Закону внесено зміни, які набирають чинності з 1 січня 2012 р., де передбачено, що при призначенні пенсії буде застосовуватися показник середньої заробітної плати (доходу) в розрахунку на одну застраховану осо¬бу в цілому в Україні, із якої сплаче¬но страхові внески, за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.
ПЕРЕРАХУНОК ПРИЗНАЧЕНИХ ПЕНСІЙ У ЗВ'ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ
При збільшенні розміру прожитко¬вого мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом, підвищується розмір пенсії, обчисле¬ний відповідно до ст. 28 Закону (крім пенсіонерів, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою нарахування єди¬ного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування). Пенсія перераховується із дня вста¬новлення нового розміру прожитко¬вого мінімуму.
Пенсіонерам, які працюють (провадять діяльність, пов'язану з отриманням доходу, що є базою на¬рахування єдиного внеску на загаль¬нообов'язкове державне соціальне страхування), після звільнення з роботи або припинення такої діяль¬ності пенсія перераховується з ураху¬ванням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, визначеного законом, який встановлений на дату звільнення з роботи або припинення такої діяльності.
Слід зазначити, що доплати та під¬вищення, які згідно із законодавством встановлюються до пенсій та розмір яких визначається у відсотках від прожиткового мінімуму, будуть пере¬раховуватися незалежно від того, пра¬цює особа чи ні.
ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ТИМ, ХТО ПРАЦЮЄ
Відповідно до ч. 4 ст. 42 Зако¬ну, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок пенсії про¬водиться з урахуванням не менше 24 місяців страхового стажу після її призначення (попереднього пе¬рерахунку) незалежно від перерв у роботі. Перерахунок проводиться із заробітної плати (доходу), із якої об¬числена пенсія.
За бажанням пенсіонера пенсія пе¬рераховується із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в ч. 1 ст. 40 Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який враховувався під час призначення (попереднього перера¬хунку) пенсії.
Якщо застрахована особа після при¬значення (перерахунку) пенсії має мен¬ше 24 місяців страхового стажу, пере¬рахунок пенсії проводиться не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з ураху¬ванням страхового стажу після її при¬значення (попереднього перерахунку) та заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію.
Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу, достатньо¬го для обчислення пенсії відповідно до ч. 1 ст. 28 Закону (у мінімальному розмірі), за його заявою проводиться відповідний перерахунок пенсії неза¬лежно від того, скільки часу минуло після призначення (попереднього пе¬рерахунку) пенсії, з урахуванням за-робітної плати, з якої призначено (по¬передньо перераховано) пенсію.
Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії відповідно до цієї статті, здійснюється не раніше дня, що настає за днем, по який обчислено страховий стаж під час призначення (попереднього пере¬рахунку) пенсії.
Однак такі норми не торкаються пенсіонерів, яким призначено пенсію за вислугу років на умовах, передбаче¬них Законом України «Про пенсійне забезпечення», та які не досягли віку, встановленого ст. 26 Закону.
Законом України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення ре¬формування пенсійної системи» змі¬нено мінімальний страховий стаж, що дає право на отримання пенсії на рівні прожиткового мінімуму.
Так, відповідно до ст. 28 Зако¬ну (зі змінами, внесеними згаданим вище Законом), мінімальний розмір пенсії за віком на рівні прожитково¬го мінімуму для осіб, що втратили працездатність, визначеного законом, установлюється при наявності у чо-ловіків 35 років, а у жінок - ЗО років страхового стажу.
ДОПЛАТА ЗА ПОНАДНОРМОВИЙ СТАЖ
За кожний повний рік страхово¬го стажу понад 35 років чоловікам і ЗО років жінкам пенсія за віком збіль¬шується на 1% розміру пенсії, обчис¬леної відповідно до ст. 27 Закону, але не більше, ніж на 1% мінімального розміру пенсії за віком.
Для осіб, яким пенсія призначена до набрання чинності Законом Укра¬їни «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсій¬ної системи», крім тих, яким після набрання ним чинності здійсню¬вався перерахунок пенсії з ураху-ванням заробітної плати за періоди страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії:
• мінімальний розмір пенсії за віком, передбачений абз. 1 ч. 1 ст. 28 цього Закону, встановлюється за на¬явності у чоловіків 25 років, а у жі¬нок - 20 років страхового стажу;
• збільшення пенсії, передбачене абз. 2 ч. 1 ст. 28 цього Закону, встанов¬люється за кожний повний рік страхо¬вого стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам.
Тобто така норма (необхідний страховий стаж 35 років чоловікам і ЗО років жінкам) буде стосуватися лише тих осіб, яким пенсія призна¬чатиметься після 1 жовтня 2011 р., і пенсіонерів, які продовжують працю¬вати та виявлять бажання провести перерахунок пенсії з урахуванням за¬робітку, отриманого після призначен-ня (попереднього) перерахунку пенсії (відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону).
ВСТАНОВЛЕНО МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗМІР ПЕНСІЇ
Новою редакцією ст. 27 Закону передбачено, що максимальний роз¬мір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до над¬бавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Бать¬ківщиною) не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, уста¬новлених для осіб, які втратили пра¬цездатність.
Станом на 1 жовтня 2011 р. це 7840 грн.
Обмеження пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) мак¬симальним розміром, встановленим Законом «Про заходи щодо законо¬давчого забезпечення реформування пенсійної системи», не поширюється на пенсіонерів, яким пенсія (щомісяч¬не довічне грошове утримання) при¬значена до набрання ним чинності.
Надалі таким пенсіонерам ви¬плата пенсії (щомісячного довічного грошового утримання) (з урахуван¬ням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомо¬ги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших до¬плат до пенсії, встановлених законо¬давством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщи¬ною) здійснюватиметься без індек¬сації, застосування положень ч.ч. 2 та З ст. 42 Закону та проведення інших перерахунків, передбачених законо¬давством, до того часу, коли розмір пенсії (щомісячного довічного грошо¬вого утримання) (з урахуванням над¬бавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим катего¬ріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) відповідатиме максимальному розміру пенсії (що¬місячного довічного грошового утри¬мання), встановленого Законом.
ПЕРЕВЕДЕННЯ З ОДНОГО ВИДУ ПЕНСІЇ НА ІНШИЙ
Переведення з одного виду пенсії на інший здійснюватиметься із дня подання заяви на підставі докумен¬тів про страховий стаж, заробітну плату (дохід) та інших документів, які знаходяться на час переведення в пенсійній справі, а також додатко-вих документів, одержаних органами Пенсійного фонду.
При переведенні з одного виду пенсії на інший за бажанням особи може враховуватися заробітна плата (дохід) за періоди страхового стажу, зазначені в ч. 1 ст. 40 Закону, із за¬стосуванням показника середньої заробітної плати (доходу), який вра¬ховувався під час призначення (попе¬реднього перерахунку) попереднього виду пенсії.
Виключенням є випадок, коли осо¬ба після призначення пенсії по інва¬лідності продовжувала працювати та набула не менше 24 місяців страхово¬го стажу після призначення (попере¬днього перерахунку) пенсії незалеж¬но від перерв у роботі, при першому переведенні з пенсії по інвалідності на пенсію за віком застосовується серед-ня заробітна плата (дохід), визначена ч. 2 ст. 40 Закону для призначення пенсії (за три календарні роки, що передують року звернення за призна¬ченням пенсії).
СТРАХОВИЙ СТАЖ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ
За ст. 32 Закону, особи, визнані інвалідами, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності зазначено¬го нижче страхового стажу на час на¬стання інвалідності або на день звер¬нення за пенсією.
Інваліди І гр.:
• до досягнення особою 25 років включно - 1 рік;
• від 26 років до 28 років включ¬но - 2 роки;
• від 29 років до 31 року включно – 3 роки
      від 32 років до 34 років включно – 4 роки;
• від 35 років до 37 років включно – 5 років;
• від 38 років до 40 років включно – 6 років;
• від 41 року до 43 років включно – 7 років;
• від 44 років до 48 років включно – 8 років;
• від 49 років до 53 років включно – 9 років;
• від 54 років до 59 років включно – 10 років.
Інваліди II та III гр.:
• до досягнення особою 23 років включно - 1 рік;
• від 24 років до 26 років включ¬но - 2 роки;
• від 27 років до 28 років включно – 3 роки;
• від 29 років до 31 року включно – 4 роки;
• від 32 років до 33 років включно – 5 років;
• від 34 років до 35 років включно – 6 років;
• від 36 років до 37 років включно – 7 років;
• від 38 років до 39 років включно – 8 років;
• від 40 років до 42 років включно – 9 років;
• від 43 років до 45 років включно – 10 років;
• від 46 років до 48 років включно – 11 років;
• від 49 років до 51 року включно -12 років;
• від 52 років до 55 років включно – 13 років;
• від 56 років до 59 років включно – 14 років.
Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку, перед¬баченого ст. 26 цього Закону, ма¬ють право на пенсію по інваліднос¬ті за наявності страхового стажу, зазначеного в абз. 1 ч. 1 ст. 26 Закону (15 років).
Пенсія по інвалідності може бути встановлена у розмірі пенсії за віком. Це зазначено у ч. 2 ст. 33 Закону, яка передбачає, що непрацюючі інваліди II гр. за їх вибором мають право на призначення пенсії по інвалідності у розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст.ст. 27 і 28 Закону, за наявності такого страхового стажу, якщо їм вперше встановлено інва¬лідність у віці:
• до 46 років включно - у жінок
20  років, у чоловіків - 25 років;
• до 48 років включно - у жінок 21року, у чоловіків - 26 років;
• до 50 років включно - у жінок 22 років, у чоловіків - 27 років;
• до 53 років включно - у жінок 23 років, у чоловіків - 28 років;
• до 56 років включно - у жінок 24 років, у чоловіків - 29 років;
• до 59 років включно - у жінок 25 років, у чоловіків - 30 років.
Непрацюючі інваліди II гр., визна¬ні такими після досягнення пенсійно¬го віку, передбаченого ст. 26 Закону, та інваліди III гр. за їх вибором ма¬ють право на призначення пенсії по інвалідності у розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до ст.ст. 27 і 28 Закону, при наявності страхового стажу, зазначеного в абз. 1 ч. 1 ст. 28 Закону (для чоловіків 35 років, а для жінок - 30 років).
Слід зазначити, що у період до 1 січня 2016 р. особи, визнані інвалі¬дами II гр., мають право на пенсію по інвалідності за наявності страхового стажу на час настання інваліднос¬ті або на день звернення за пенсією, який передбачений для призначення пенсій інвалідам І гр.
ПЕНСІЇ У ЗВ'ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА
Пенсія у зв'язку з втратою годуваль¬ника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності у годувальника на день смерті страхово¬го стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інваліднос¬ті III гр., а в разі смерті пенсіонера або осіб, зазначених у ч. 2 ст. 32 цього Зако¬ну (якщо смерть настала у період прохо¬дження строкової військової служби), - незалежно від тривалості страхового стажу. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначаєть¬ся незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.
 
Заступник начальника управління - 
начальник відділу призначення пенсії
Мойсеєва Т.Г.

Про зовнішньоекономічну діяльність
Експортні пропозиції:
Статистика